• Introducció

  • Que és el bilingüisme i el multilingüisme?

  • Quins beneficis té l’educació bilingüe?

  • Com podem afavorir una predisposició dels nens/nenes a créixer bilingues?

  • Idees i consells pràctics per implementar a casa i a l’escola.

  • Recursos i proposta d’activitats.

  • Activitats pràctiques.