A l’inscriure’s a qualsevol dels cursos de la web, es crea un contracte entre l’usuari i el prestador, en el qual l’usuari abona l’import corresponent a canvi del curs en qüestió, d’ara endavant el producte.El producte podrà ser retornat únicament en els següents casos especificats:

1) Per causes majors:

A causa dels esdeveniments d’aquest últim any, hi ha la petita possibilitat que en algun moment no es puguin efectuar les classes (a causa de malalties per covid-19 en alumnes o professors, o períodes de confinament). En aquests casos, s’avaluarà si les classes o cursos presencials es poden realitzar 100% online i el temps de baixa o de recuperació de classes en general.

En cas no sigui possible la recuperació d’aquestes, es retornarà un percentatge de l’import amb relació a les classes perdudes d’una manera beneficiosa per ambdues parts. Engilsh With John S.L. es compromet a informar a tots els compradors de l’avaluació de pèrdues i reemborsaments amb tots els mitjans necessaris (via email, telèfon, etc.)

2) Desistiment per part del comprador:

D’acord amb el que estableix la legislació espanyola, el client disposa del dret de desistiment, en virtut del qual podrà retornar el producte.

L’exercici d’aquest dret podrà fer-se efectiu en un termini màxim de TEMPS DEVOLUCIÓ que caducarà quinze (15) dies naturals abans de començar el curs (producte) en qüestió.

A causa de la naturalesa dels productes comercialitzats en aquest lloc web, el comprador que desitgi exercir el seu dret de desistiment haurà d’enviar un correu a hello@englishwithjohn.es amb assumpte «sol·licitud de desistiment curs/classes (nom del curs)» explicant els seus motius de desistiment, i adjuntant el DNI o document identificatiu.

En el cas que ja s’hagi excedit el temps límit de devolució, el comprador tindrà dret a no rebre el producte (no rebre classes) però no s’efectuarà el reemborsament de l’import pagat, fet que la plaça ja haurà set reservada i no es podrà revendre a causa de la immediatesa de l’inici de curs.

El reemborsament de l’import de la compra s’efectuarà un cop hagi estat comprovat que la sol·licitud de desistiment sigui correcta i es realitzarà a través del mateix mitjà de pagament utilitzat per a l’abonament de la comanda i, en tot cas, en un màxim de catorze (14) dies naturals a comptar des que Engilsh With John S.L. tingui coneixement efectiu de l’enviament de la sol·licitud de desistiment per part del comprador, reservant-se el dret de fer totes les gestions necessàries per assegurar-se que la identitat del comprador és correcta.

GARANTIA GENERAL PER A TOTS ELS PRODUCTES

Excepte prova en contra, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació:

1.-S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat aL consumidor i usuari en el lloc web.

2.-Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.

3.-Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.